Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > O nas

O nas

Szkolenie podyplomowe na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed)

Szkolenie podyplomowe na Wydziale Farmaceutycznym GUMed, czyli Jednostce Szkolącej i związana z tym działalność Ośrodka Szkolenia Podyplomowego dotyczy trzech form kształcenia. Specjalizacji i szkoleń ciągłych dla farmaceutów oraz studiów podyplomowych.

Zawód farmaceuty jest społecznie uznawany jako “zawód zaufania publicznego”. Zawodowi takiemu stawiany jest wymóg posiadania szczególnie wysokich kwalifikacji fachowości oraz stałego doskonalenia poziomu zasobu umiejętności i wiedzy. Ustawa – Prawo farmaceutyczne z dn. 6 września 2001 roku zobowiązuje farmaceutów do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Stąd też Wydział Farmaceutyczny GUMed jako jednostka szkoląca stał się głównym centrum zarówno przekazywania wiedzy jak i koordynacji szkolenia podyplomowego. Wydziałową jednostką nadzorującą i organizującą te zadania jest powołany w 1998 r. Ośrodek Szkolenia Podyplomowego (OSzP). O ile szkolenia specjalizacyjne dla farmaceutów nie są w naszym kraju obowiązkowe to kształcenie ciągłe (ustawiczne) jest koniecznością.

Obowiązek kształcenia ciągłego farmaceuta może realizować między innymi poprzez udział w kursach odbywanych w ramach specjalizacji.

do góry

Ośrodek Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-406 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 107, tel. (58) 349 32 05
e-mail: ospwf@gumed.edu.pl