Ośrodek Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego

StartOśrodek Szkolenia Podyplomo...

Szkolenie podyplomowe na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed)


Szkolenie podyplomowe na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed), akredytowanej jednostce szkolącej i związana z tym działalność Ośrodka Szkolenia Podyplomowego dotyczy trzech form kształcenia:

  1. specjalizacji dla farmaceutów w zakresie farmacji aptecznej, szpitalnej i przemysłowej
  2. szkoleń ciągłych dla farmaceutów
  3. oraz studiów podyplomowych dla pracowników zatrudnionych w wytwórniach farmaceutycznych głównie nie będących farmaceutami.

Zawód farmaceuty jest społecznie uznawany jako “zawód zaufania publicznego”. Zawodowi takiemu stawiany jest wymóg posiadania szczególnie wysokich kwalifikacji fachowości oraz stałego doskonalenia poziomu zasobu umiejętności i wiedzy. Ustawa o zawodzie farmaceuty zobowiązuje farmaceutów do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Stąd też Wydział Farmaceutyczny GUMed jako akredytowana jednostka szkoląca stał się głównym centrum zarówno przekazywania wiedzy jak i koordynacji szkolenia podyplomowego. Wydziałową jednostką nadzorującą i organizującą te zadania jest powołany w 1998 r. Ośrodek Szkolenia Podyplomowego (OSzP). O ile szkolenia specjalizacyjne dla farmaceutów nie są w naszym kraju obowiązkowe to kształcenie ciągłe (ustawiczne) jest koniecznością.

OSzP współpracuje z wieloma instytucjami, zajmującymi się podnoszeniem kwalifikacji pracowników z dziedziny farmacji:

  1. Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego
  2. Gdańską Okręgową Izbą Aptekarską
  3. Wydziałem Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) – w zakresie szkoleń ze specjalizacji farmacja przemysłowa
  4. Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym oraz z Narodowym Instytutem Leków w Warszawie oraz z niezależnymi ekspertami pracującymi na rzecz przemysłu farmaceutycznego i zgrupowanymi wokół firmy TRANSpharmacia Education, będącą Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego – współpraca w zakresie współprowadzenia zajęć na Studiach Podyplomowych „Farmacja Przemysłowa”

Obowiązek kształcenia ciągłego farmaceuta może realizować między innymi poprzez udział w kursach odbywanych w ramach specjalizacji.