Studia podyplomowe "Farmacja Przemysłowa"

StartZakres działalnościStudia podyplomowe "Farmacj...
Rozwiń

Studia Podyplomowe Farmacja Przemysłowa zostały powołane uchwałą Senatu AMG w dniu 22 maja 2006 r. po uprzednim uzyskaniu poparcia Rady Wydziału Farmaceutycznego AMG.

Są to jedyne tego typu studia w Polsce północnej utworzone na bazie Podyplomowego Studium Farmacji Przemysłowej Wydziału Farmaceutycznego AMG. Od 1990 r. było to prestiżowe trwające ok. pół roku teoretyczne i praktyczne szkolenie dla pracowników przemysłu farmaceutycznego (m. in. głównych technologów, szefów produkcji, specjalistów od wdrożeń i procesu rejestracji leków) nie będących z wykształcenia farmaceutami. W Polsce było to jedyne akademickie studium tego typu.

Koncepcja przekształcenia Studium Farmacji Przemysłowej na studia podyplomowe miała na celu przede wszystkim podniesienie rangi i jakości kształcenia z zakresu ogólnie pojętej farmacji osób nie będących farmaceutami. Na studia w trybie niestacjonarnym może zostać przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych, która jest zatrudniona na umowę o pracę w firmie działającej w branży przemysłu farmaceutycznego lub przygotowuje się do takiej pracy. Uzyskana wiedza ma podnieść umiejętności i kwalifikacje osób odpowiedzialnych za produkcję, jakość i bezpieczeństwo leku.

Studia trwają 3 semestry. Składa się na to 335 godzin dydaktycznych w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń. 190 godzin to zajęcia na Wydziale Farmaceutycznym z OML GUMed z zakresu: technologii postaci leku, farmakologii, farmakokinetyki i biofarmacji, farmacji fizycznej, analizy leku, toksykologii przemysłowej, farmakoekonomii, biologii komórki i biotechnologii oraz farmakognozji i leku roślinnego. Natomiast 135 godzin studiów jest realizowane we współpracy z firmą “Transpharmacia”, której kadrę dydaktyczną stanowią uznani eksperci i doświadczeni praktycy z krajowych i międzynarodowych firm farmaceutycznych i doradczych oraz urzędów odpowiedzialnych za dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych.

W kwietniu 2007 r. na Wydziale Farmaceutycznym została powołana Rada Programowa Studiów Podyplomowych, która pełni nadzór nad jakością i prawidłowym przebiegiem kształcenia. Rada stanowi jednocześnie Komisję egzaminacyjną w ramach egzaminu dyplomowego.

Od wiosny 2018 r. rozpoczęto kształcenie ósmego rocznika niestacjonarnych studiów podyplomowych “Farmacja Przemysłowa”. Uczestniczą w nich głównie magistrowie nie będący farmaceutami z różnych firm, uczelni i wytwórni farmaceutycznych.

Nabór na studia 2021/2022 – dokumenty będą przyjmowane do 28 lutego 2021 r.


Więcej informacji:www.farmacjaprzemyslowa.gumed.edu.pl